Materiały pomocnicze do zajęć ZSZ klasa III

Sprawdzian I - Budowa komputera

www.komputerswiat.pl
www.pc.inet.pl/budowa/


Sprawdzian II - Komputerowe środowisko pracy

GRUPA A

GRUPA B
1. SYSTEM OPERACYJNY - system operacyjny jeste programem nadzorującym pracę wszystkich urządzeń ;systemu komputerowego, procesora, płyty głównej, pamięci operacyjnej.... , i tworzy środowisko, w którym pracują inne programy.
 • funkcje:
  • zapewnia obsługe dialogou między użytkownikiem a komputerem
  • nadzoruje wymianę informacji między poszczególnymi urządzeniami systemu komutrowego
  • zarządza pamięcią operacyjną
  • ułatwia uruchomienie innych programów
  • organizuje zapis informacji na dysku
  • sygnalizuje błędy
 • podział:
  • tryb pracy graficzny - Windows 98, Windows XP, ...
  • tryb pracy tekstowy (wiersz poleceń - MS- DOS, Linux, UNIX, ...)

  2. MS - DOS - (Disc Operating System) Dyskowy System Operacyjny, pierwszy system operacyjny, w niektórych firmach działaja jeszcze na nich systemy płacowo-kadrowe, polecenia są wprowadzane za pomoc wiersza poleceń


  3. POLECENIA DOS'A
  • Tworzenie katalogu - Md
  • Kopiowanie - Copy
  • Cd.. - Wyjście poziom wyżej
  • Time - Sprawdzanie/ustawianie czasu


  3. POLECENIA DOS'A
  • Wejście do katalogu -
  • Wyjście poziom wyżej - Cd..
  • Tree - Drzewo katalogów dysku
  • CLS - Czyszczenie ekranu


  4. SKRÓTY KLAWIATUROWE
  • Exploracja systemu - "okno"+E
  • Zamknicie okna - ALT+F4
  • CTRL+C - Kopiowanie
  • "okno"+F - Wyszukiwanie


  4. SKRÓTY KLAWIATUROWE
  • Minimalizowanie otwartych okien - "okno"+D
  • Wyszukiwanie - "okno"+F/F3
  • CTRL+V - Wklejanie
  • F1 - Pomoc systemowa
  PUNKTACJA
  Zadnie 1 - 8 Pukntów
  Zadnie 2 - 3 Pukntów
  Zadnie 3 - 4 Pukntów
  Zadnie 4 - 4 Pukntów
  Zadanie 1 i 2 dla obu grup