AGIELSKI ALFABET - ENGLISH ALPHABET
A, B, C, D, E, F, G
H, I, J, K, L, M, N, O, P
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y AND Z.
A, B, C, D, X, Y, Z THIS IS ALL THE ALPHABET
WŁĄCZ GŁOŚNIKI - ALFABET ŚPIEWA Natalia lat 3