CZĘŚCI MOWY
Czasowniki  (Verbs)
        - czasowniki posiłkowe
        - causative have
Rzeczowniki (Nouns)
Przymiotniki (Adjectives)
Przysłóweki (Adverbs)
Zaimki (Pronouns)
Spójniki (Linking Words)
Przedimeki (Articles)
Liczebniki (Numerals)
Przyimki (Prepositions)