ODBYTE KONCERTY
Stanisław Sojka
Piersi
Smokie
Metallica
Apocaliptyca
Monster Magnat
Mercyful Fate