start  |  o konkursie  |  regulamin  |  nagrody  |  partnerzy i sponsorzy  |  kontakt  

 

Regulamin

Organizatorem Konkursu Informatycznego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława

Współorganizatorem Konkursu Informatycznego jest Zespół Doradców Metodycznych w Iławie reprezentowaną przez jego dyrektora Grzegorza Grabskiego 

Zespół Doradców Metodycznych w Iławie Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja ul. Mierosławskiego 10, 14 – 200 Iława   tel: (0–89)648-25-99 (w trakcie dyżurów metodycznych), fax: (089)644-83-67 e - mail: ppdm.ilawa@wp.pl, strona: http://www.ppdm-ilawa.republika.pl/

Celem konkursu jest:
 • Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 • Stworzenie możliwości zaprezentowania kreatywnych pomysłów uczniów w zakresie zastosowania IT w procesie nauczania-uczenia się.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu

Konkurs jest powiatowym konkursem międzyszkolnym z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odbywa się on na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Finał Konkurs odbywał się będzie corocznie w innej szkole ponadgimnazjalnej, wskazanej przez Komitet Organizacyjny,
w skład którego wchodzi PPDM oraz szkoła, która go organizuje. Pierwszy rozpocznie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie.

Regulamin opracowano w oparciu o konsultacje z nauczycielami informatyki ze szkół powiatowych. Nad przebiegiem Konkursu w danym roku czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów.

Wsparcia udziela wydawnictwo szkolne Helion, na platformie której uczniowie piszą swoje prace.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komutacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów szkół nadgimnazjalnych.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym, gdzie uczeń pisze test (na etapie szkolnym i powiatowym) oraz wykonuje zadania (tylko na etapie powiatowym). Test składa się z kilkudziesięciu pytań i zadań. Rozwiązanie testu polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na nią. Zadania uczeń wykonuje w sposób następujący: pobiera je na pulpit, rozwiązuje, następnie wczytuje i wysyła do sprawdzającego lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania.  

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
 • Junior – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – poziom podstawowy (obowiązuje podstawa programowa technologia informacyjna)
 • Senior – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – poziom zaawansowany (obowiązuje podstawa programowa technik informatyk)
Eliminacje szkolne organizuje nauczyciel informatyki w danej szkole. Zgłoszenia proszę przysyłać mailem na piotrszklany@wp.pl do 31 marca 2012 roku. Szkoły mają prawo wytypować do Konkursu następującą ilość zawodników:
 • poziom podstawowy - 3 uczniów.
 • poziom zaawansowany - 7 uczniów
Zawody będą miały następujący przebieg:
 • 8:30 - przywitanie uczestników konkursu w sali konferencyjnej
 • 9:00 - rozpoczęcie konkursu
  • poziom podstawowy - pracownia informatyczna w sali 80.
  • poziom zaawansowany - pracownia informatyczna w sali 79
 • Część testowa trwa 20 min dla obu poziomów
 • Część praktyczna
  • poziom podstawowy - 45 min.
  • poziom zaawansowany - 60 min
 • 10:20 - zakończenie części testowe i zadaniowej. Uczniowie przechodzą do sali konferencyjnej w oczekiwaniu na wyniki
 • 11:00 - zakończenie konkursu, wręczenie nagród.
 • 13:00 - przejście do Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 maja - szkolenie dla nauczycieli informatyki


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W IŁAWIE - @ piotr szklany