pierwsza druga trzecia czwarta pišta 19 marca 2011