AGIELSKIE CZASY - Present Continuous

Tworzenie pytań jest banalnie proste - tworzymy je prze tzw inwersję, wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania:

Przykład pytania

Is Tom writing a letter?

Czy Tomek pisze list? (w tej chwili)


 

I dalsze przykłady do wcześniejszych zdań:

Are you reading a book?

Czytasz książkę?

Is Mary having breakfast?

Czy Mary je śniadanie?

Are they running?

Czy oni biegną?

Am I taking my bag?

Czy zabieram swoją torbę?

Are we waiting for my uncle?

Czy czekamy na mojego wujka?

Is he looking at the stars?

Czy on patrzy w gwiazdy?

Are we doing our homework?

Czy robimy (odrabiamy) nasze zadanie domowe?


Przeczenia: Tutaj potrzebne nam będzie dodatkowe słowo: not (czyli nie):

Przykład przeczenia

Tom is not writing a letter.

Tomek nie pisze listu.


W większości przypadków "składamy" dwa słówka:

Skróty

is not

»

isn't

are not

»

aren't


Czyli nasze zdanie będzie brzmiało:

Przykład

Tom isn't writing a letter.

Tomek nie pisze listu.

 

Przykłady do poprzednich zdań i pytań

You aren't reading a book.

Ty nie czytasz książki.

Mary isn't having breakfast.

Mary nie je śniadania.

They aren't running.

Oni nie biegną.

I am not taking my bag.

Nie zabieram swojej torby.

We aren't waiting for my uncle.

Nie czekamy na mojego wujka.

He isn't looking at the stars.

On nie patrzy w gwiazdy.

We aren't doing our homework.

Nie odrabiamy zadania domowego.

Zastosowanie