PRSESNT CONTINOUS - Zastosowanie

Czasu Present Continuous używamy w następujących sytuacjach:

1. Opisując czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich, bardzo często w tej sytuacji używamy okoliczników czasu, że czynność jest wykonywana w tej chwili:

 

Okoliczniki czasu

now teraz
at the moment w tej chwili

 

Kilka przykładów:

Mary is reading an interesting book. Marysia czyta (w tej chwili) interesującą książkę.
What is John doing? He's repairing his car at the moment. Co robi John? W tej chwili naprawia swój samochód.
We are waiting for the doctor. Czekamy na lekarza.
Look at them. They are kissing again. Popatrz na nich. Znowu się całują.
I'm drinking hot coffee now. Piję teraz gorącą kawę.
Why are you helping him? Dlaczego mu pomagasz? (teraz, w tym momencie)
He's showing his sister his new book. On pokazuje swojej siostrze swoją nową książkę.


2. Używamy go także do opisu czynności, które nie muszą trwać dokładnie w chwili mówienia o nich, ale trwają dłuższy czas (włączając w to chwilę obecną). Musimy podać jak długo dana czynność jest wykonywana.
 

Kilka przykładów:

This month Tom is studying hard for his exams. W tym miesiącu Tomek uczy się pilnie do egzaminów. (ale nie musi się uczyć akurat w tej chwili)
He is building a new house. On buduje nowy dom.
I'm taking driving lessons. Biorę lekcje jazdy samochodem.


3. Jeśli coś zaplanowaliśmy, to także możemy wyrazić to w Present Continuous:

 

Kilka przykładów:

On Friday we are having an important meeting. W piątek mamy ważne spotkanie.
I'm having a date with Sue next week. W przyszłym tygodniu mam randkę z Sue.
Sorry, we are working this evening. Przykro nam, wieczorem pracujemy. (nie możemy wyjść)


4. Jeśli opisujemy czynność powtarzającą się lecz nie jest to "stała" cecha człowieka czy rzeczy.

 

Kilka przykładów:

Why are you being so naughty today?! Dlaczego dzisiaj jesteś taki niegrzeczny?! (wyjątkowo dziś jest taki)
She's making the same spelling mistake again. Ona robi wciąż ten sam błąd w pisowni.

Uwaga !!!

Niektóre czasowniki nie są zwykle używane w czasie Present Continuous.
Są to wyrazy oznaczające "stan" a nie czynność. Oto ich lista:

be, believe, want, cost, own, know, hear, need, see, smell, taste, think, guess, understand