AGIELSKIE CZASY - Present Continuous

Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy:

        - odpowiedniej dla osoby formy czasownika być,
        - czasownika właściwego, do którego dodajemy końcówkę -ing.
 

Oto wzór i przykład:

Wzór - "to be" + verb + ing + dopełnienie

Tom is writing a letter (now). Tomek pisze list. (w tej chwili)


Najpierw mamy osobę, która wykonuje czynność (Tom), następnie trzecią formę czasownika być (is). Następnie dodajemy do czasownika głównego pisać (write) końcówkę -ing i dopełnienie - w tym wypadku słowo list (a letter). Pierwsze zdanie w Present Continuous gotowe!


Oto formy czasownika to be dla wszystkich osób:

 Osoba Liczba pojedyncza  Osoba Liczba mnoga
1 os. - ja I am 1 os. - my we are
2 os. - ty you are 2 os. - wy you are
3 os. - on he is 3 os. - oni they are
3 os. - ona she is    
3 os. - ono it isTworzenie właściwej formy czasownika głównego jest bardzo proste,
do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ing

Tworzenie  formy czasownika
write » writing pisać
read » reading czytać
sit » sitting siedzieć
look » looking patrzeć
do » doing robić
take » taking zabierać
play » playing grać
eat » eating jeść

 

Możemy już utworzyć kilka przykładowych zdań:

You are reading a book. Ty czytasz książkę.
Mary is having breakfast. Mary je śniadanie.
They are running. Oni biegną.
I am taking my bag. Zabieram swoją torbę.
We are waiting for my uncle. Czekamy na mojego wujka.
He is looking at the stars. On patrzy w gwiazdy.
We are doing our homework. Robimy (odrabiamy) zadanie domowe.

Pytania i przeczenia